CONNECTING THE DEFENCE COMMUNITY WITH INSIGHT, INTELLIGENCE & OPPORTUNITIES

Officially Supported By: Defence Contracts International Defence Contracts Online
Official Media Partners for: Defence Procurement Research Technology Exportability Exhibition

Type of document: Invitation to tender
Country: Denmark
OJEU Ref: (2019/S 216-529636/EN)
Nature of contract: Supply contract
Procedure: Open procedure
Regulation of procurement: EU – with participation by GPA countries
Type of bid required: Global bid

Contract notice
Supplies

Section I: Contracting authority
I.1) Name and addresses
Official name: Egedal Kommune
National registration number: 29188386
Postal address: Dronning Dagmars Vej 200
Town: Ølstykke
Postal code: 3650
Country: Denmark
Contact Person: Maja Barnekov
Telephone: +45 72596260
Email: udbud@egekom.dk
Internet address(es):
Main address:
Address of the buyer profile:

I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge,at:
Additional information can be obtained from:
the above mentioned address
Tenders or requests to participate must be submitted:
electronically via:
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object
II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title: EU-udbud af leasing af biler til Egedal Kommune

Reference number: 19/16956
II.1.2) Main CPV code: 34110000
II.1.3) Type of contract: Supplies
II.1.4) Short Description: Egedal Kommune udbyder hermed operationel leasing af op til 36 biler. Det vindende tilbud vil være det tilbud, der afgiver tilbuddet med den laveste pris.
II.1.5) Estimated total value:
Value excluding VAT: 3250000.00 Currency: DKK
II.1.6) Information about lots:
The contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.3) Place of performance
Nuts code: DK013
II.2.4) Description of the procurement:
Egedal Kommune udbyder hermed operationel leasing af op til 36 biler.
Tilbudsgiver skal levere leasingaftaler på 17 biler i 2020, 7 biler i 2021 og en option på leasing af op til yderligere 12 biler til og med 2021. Der henvises til kravspecifikationens afsnit 2.1. for specificerede leveringsterminer.
Aftalegrundlaget vil være den tilbudte standard for operationel leasing, dvs. den tilbudte leasingaftale, og den tilbudte serviceaftale. Tilbuddet skal indeholde en detaljeret beskrivelse af den serviceaftale, der inkluderes i den tilbudte leasingafgift. Bemærk, at begge aftaler skal være på dansk.
I udbudsmaterialet er anført udbyders krav, herunder finansielle krav til leasingaftalerne, tekniske krav til de tilbudte biler og generelle krav.
II.2.5) Award criteria

II.2.6) Estimated value:
Value excluding VAT: 3250000.00 Currency: DKK
II.2.7) Duration of the contract,framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.9) Information about the limits on the number of candidates to be invited
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options yes
Description of options: Mulighed for leasing af op til 12 biler til og med 2021.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:no
II.2.14) Additional information: Der skal underskrives en arbejdsklausul.

Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1) Conditions for participation
III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria: Tilbudsgiver skal inden indgåelsen af første leasingaftale have tegnet en relevant erhvervsforsikring.
III.1.3) Technical and professional ability:
List and brief description of selection criteria: Tilbudsgiver skal være i besiddelse af de fornødne faglige forudsætninger og have erfaring med lignende opgaver. Tilbudsgiver skal i ESPD i Mercell udfylde en referenceliste indeholdende hvilke lignende opgaver tilbudsgiver har udført indenfor det seneste 3 år, dog max 5.

Minimum level(s) of standards possibly required:Referenceliste med mindst 3 referencer for leasingaftaler indgået mellem tilbudsgiver og en offentlig instans, f.eks. en kommune, indenfor de seneste 3 år.

Section IV: Procedure
IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure:
Open procedureIV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement(GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 2019-12-09 Local time: 12:00
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:DA
IV.2.6) Minimum time frame during which the tender must maintain the tender
Duration in months:3(from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening tenders
Date: 2019-12-09 Local time: 12:00

Section VI: Complementary information
VI.1) Information about recurrence:
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
Telephone: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799
Internet address:

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:
Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for
beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.
Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.
Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige
Angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100
Internet address:
VI.5) Date of dispatch of this notice:2019-11-06


LATEST STAKEHOLDER

Become a Stakeholder today and benefit from an exclusive marketing package which will allow you to:

  • Engage with active defence buyers and key supply chain partners
  • Create your own branded micro-site which within Defence Online which is managed by you
  • Have a dedicated Digital Account Manager to help enhance your Stakeholder page
  • Promote your news, products, press releases, eBooks and Videos as a Defence Online partner which feeds through to our homepage and social media channels
  • Have your company promoted on our partner website Defence Contracts Online (DCO)
  • All news promoted in mynewsdesk, a major hub for all of our news articles which enables news to be picked up from trade magazines, national newspapers and many other publications which offers extra exposure at no additional cost!

Contact us today or call us on 0845 557 1315 to take advantage of this exclusive marketing package


.

RELATED ARTICLES

November 15, 2019

Artistic Services

Type of document: Contract Notice Country: Montenegro 1. Title: ARTISTIC SERVICES 2. Awarding Authority: United Nations Development Programme, UN Eco House, Bulevar Stanka

November 15, 2019

808-20 Maintenance of Closed Circuit Television (CCTV) Equipment

Type of document: Contract Notice Country: United Kingdom 1. Title: 808-20 Maintenance of Closed Circuit Television (CCTV) Equipment 2. Awarding Authority: East Riding of